Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacje ogólne

zasady przyjęcia i odpłatności
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ZAMIESZKANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej może starać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

ZASADY PRZYJĘCIA OSÓB DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Po skompletowaniu dokumentacji, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, OPS wydaje decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej o profilu odpowiednim do stanu jej zdrowia oraz decyzją o ponoszeniu opłaty. Starosta powiatu, na terenie którego funkcjonuje dany dom pomocy społecznej, po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji oraz po pozytywnym rozpatrzeniu, wpisuje osobę zainteresowaną do rejestru osób oczekujących lub w przypadku wolnego miejsca we właściwej placówce – wydaje decyzję o umieszczeniu. Przewidywany czas oczekiwania na przyjęcie jest trudny do precyzyjnego określenia. W przypadku zwolnienia się miejsca we właściwym domu pomocy społecznej, osoba jest zawiadomiona o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem DPS określony zostaje termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej, m.in. odcinka renty, emerytury, decyzji przyznającej zasiłek stały. Kwota odpłatności ulega zmianom.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 
• osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu, 
• małżonek, zstępni przedwstępnymi – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej, 
• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Małgorzata Kowalczyk, data: 26.03.2019 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Słupek, data: 01.03.2020 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2020 r., godz. 08.41Magdalena SłupekEdycja strony
01.03.2020 r., godz. 08.36Magdalena SłupekEdycja strony
01.03.2020 r., godz. 08.33Magdalena SłupekUsunięcie powiązania strony z plikiem
01.03.2020 r., godz. 08.32Magdalena SłupekEdycja strony
01.04.2019 r., godz. 09.47Małgorzata KowalczykPowiązanie strony z plikiem
26.03.2019 r., godz. 11.14Małgorzata KowalczykDodanie strony

Strona oglądana: 134 razy.